MX DeFi là gì?

MX DeFi là một sản phẩm tài chính được phát triển bởi MEXC Exchange. Người dùng có thể stake nhiều loại coin khác nhau như MX, USDT, BTC, ETH hoặc các token khác để kiếm lợi suất thanh khoản. Lợi suất đến từ các token mới được niêm yết trên toàn bộ mạng trong thời gian stake, bao gồm nhưng không giới hạn các token được liệt kê trên MEXC. Trong sự kiện Defi này, năng suất staking được phân phối hàng ngày. Người dùng có thể xem nó tại “Lịch sử Staking”.

MEXC cho phép người dùng tham gia sự kiện này bằng cách đào những đồng token khác trong một thời gian quy định. Trong quá trình khai thác coin, những lợi nhuận bạn thu về sẽ được stake. Phần trăm lãi suất bạn nhận được sẽ dựa vào giá trị của MX trên thị trường có sự biến chuyển như thế nào. Nếu giá MX tăng hoặc duy trì ở mức ổn định thì khả năng nhận nhiều lãi suất là rất cao.

Last updated